HYDROGEOLOGIA

punkty pomiarowe wód gruntowych

Prace geologiczne i hydrogeologiczne wymagają zastosowania odpowiednich sprzętów. Na przykład przed postawieniem nieruchomości warto zweryfikować, czy na wybranym obszarze nie występuje ryzyko podtopień, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów. Przydadzą się do tego piezometry. Czym są te narzędzia i co trzeba wiedzieć na ich temat?

Czym właściwie są piezometry? 

Na początek warto omówić pokrótce budowę i sposób użytkowania piezometrów. Nazywa się je również otworami hydrogeologicznymi (są stosowane przez firmy świadczące usługi hydrogeologiczne). Mają kształt otworów o niewielkiej średnicy, która nie przekracza 110 mm. Należy je drążyć w ziemi. Dzięki temu pozwalają na określenie kierunku spływu wód gruntowych.

Badania przy pomocy piezometrów mogą być przeprowadzane na dwa sposoby. Można to zrobić bezpośrednio – wyliczając wysokość hydrauliczną albo przeliczając ciśnienie, które występuje w danym miejscu na wysokość.

Gdzie i do czego wykorzystuje się piezometry? 

Jak już wspomnieliśmy, o zastosowaniu piezometrów warto pomyśleć w przypadku planowania budowy nowego obiektu. Narzędzia przydadzą się wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko wystąpienia podtopień. Oprócz tego będą niezbędne też w miejscach, w których stawiane obiekty mogą doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych. W takich przypadkach piezometr to sprzęt, który znacząco ułatwi przeprowadzanie laboratoryjnych analiz.

Badania mają wówczas na celu sprawdzenie jakości wód i pozwalają na szybką reakcję i minimalizację szkodliwego oddziaływania. Można również stwierdzić, że poprzez pomiary wykonywane piezometrami łatwiej dopasować projekt do warunków hydrogeologicznych, które panują na konkretnym terytorium. Dzięki sprzętowi inwestorzy wprowadzają rozwiązania, które mają ograniczyć negatywne skutki budowy, na przykład instalują drenaż wokół budynku.