HYDROGEOLOGIA

Pozwolenia wodnoprawne – Warszawa

Pozwolenie wodnoprawne to zezwolenie, które musi posiadać inwestor przed pozwoleniem na budowę. Do jego uzyskania wymagany jest operat wodnoprawny, czyli szczegółowe opracowanie hydrogeologiczne. Do urządzeń wodnych, których wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zaliczane są m.in. urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, kanały i rowy, a także sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących. Pozwolenie wodnoprawne jest zezwoleniem wydawanym przez organy administracji państwowej na czas określony – nie dłuższy niż 30 lat. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące wydawania pozwoleń wodnoprawnych w Warszawie.

Zgłoszenia wodnoprawne

Zgłoszenie wodnoprawne to stosunkowo nowa procedura, która zdecydowanie ułatwia formalności urzędowe. Procedura zgłoszenia ma na celu ograniczenie liczby przypadków wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Niektóre obiekty oraz roboty można zrealizować na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego – możliwość wykonania przepustu w rowie oraz odwodnienia wykopów budowlanych, możliwość wykonania pomostu i stawu. Jeśli chcesz zrealizować przedsięwzięcie, które wymaga pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, to odpowiednia jednostka Wód Polskich załatwi twoją sprawę w ramach jednego postępowania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.