HYDROGEOLOGIA

HydroGeoStudio

O NAS

Posiadamy uprawnienia w zakresie:

  • wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
  • ustalania warunków geologiczno - inżynierskich,
  • analizy warunków zagospodarowania przestrzennego,
  • analizy warunków osadzania obiektów budowlanych.
  • wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi nakierowanymi na poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych,
  • określania warunków hydrogeologicznych dla projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
  • projektowania inwestycji niosących ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych,
  • magazynowania na powierzchni lub w górotworze substancji/ odpadów,
  • ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych.

HGS HydroGeo Studio to prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w hydrogeologii. Fachowa wiedza, umiejętności i bogate doświadczenie zdobywane latami przez pracowników HGS HydroGeo Studio czyni z nas zespół profesjonalistów, którym można w pełni zaufać na poszczególnych etapach realizacji usługi. Każde zlecenie rozpatrujemy indywidualnie i z należytą starannością. Stanowimy wąskie grono specjalistów z dziedziny budownictwa, geologii, a także geotechniki. Wykonujemy branżowe opracowania, kompleksowe projekty oraz szczegółowe dokumentacje z całego zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej.

 

Zajmujemy się kompleksowym wykonywaniem prac geologicznych nakierowanych na poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych. Określamy warunki hydrogeologiczne dla projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi. Nasz zespół posiada szerokie uprawnienia, m.in. w zakresie projektowania, wykonywania i dozorowania prac geologicznych. Ponadto ustalamy warunki geologiczno-inżynierskie oraz analizujemy realia zagospodarowania przestrzennego i osadzania obiektów budowlanych. Projektujemy obszary ochronne zbiorników dla wód podziemnych, a także wykonujemy opracowania dotyczące gospodarki magazynowej substancji i odpadów znajdujących się na powierzchni lub w górotworze. Podejmujemy się również realizacji inwestycji obarczonych dużym ryzykiem zanieczyszczenia wód podziemnych.

 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy.