HYDROGEOLOGIA

Opinia geotechniczna – Warszawa

W ramach naszych usług zajmujemy się wystawianiem opinii geotechnicznej w Warszawie i okolicach. Geotechniczne warunki posadowienia budynku stanowią część projektu budowlanego. Aby je uzyskać, należy zlecić badania specjalistom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzenie opinii geotechnicznej jest konieczne przy występowaniu o pozwolenie na budowę w przypadku wszystkich budynków. Podstawą prawną do sporządzenia opinii geotechnicznych jest Rozporządzenie Ministra w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Sporządzenie obiektywnej opinii powinno być częścią dokumentacji geologicznej tworzonej przez uprawnionego geologa. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty naszej firmy.

Z czego składa się opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna składa się z części opisowej oraz części graficznej. Część opisowa zawiera informacje o poziomie wód gruntowych oraz szczegółowy opis poszczególnych warstw gruntów (głębokość ich zalegania, miąższość, zagęszczenie, plastyczność, wilgotność, gęstość i spójność). Powinny być także podane orientacyjne obliczenia nośności gruntu oraz ogólne zalecenia wynikające z badań i interpretacji geologa. Część graficzna zawiera mapę dokumentacyjną oraz mapę lokalizacji terenu i przekroje, a także profile geotechniczne. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat opinii geotechnicznej, zachęcamy do kontaktu z nami. Specjalizujemy się także w tworzeniu dokumentacji hydrogeologicznej.