HYDROGEOLOGIA

Usługi hydrogeologiczne – Warszawa

Świadczymy usługi hydrogeologiczne w Warszawie i okolicach. Współpracujemy zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorstwami oraz instytucjami państwowymi. Oferujemy opracowanie projektów oraz wykonanie badań terenowych i analiz laboratoryjnych z zakresu hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska. Eksperci tworzący nasz zespół, gwarantują indywidualne podejście do klienta, profesjonalne przygotowanie dokumentacji i szybką realizację powierzonych im prac.

 

 • Opracowania:
  • ekspertyzy hydrogeologiczne dla potrzeb projektowania odwodnień budowlanych
  • opracowania zgodne z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym oraz Prawem Wodnym
   • projekty robót geologicznych,
   • operaty wodno-prawne,
   • dokumentacje hydrogeologiczne ,
   • dokumentacje geologiczne.
  • projekty monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych
  • karty informacyjne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
 • Prace terenowe i laboratoryjne:
  • wiercenie i likwidacja otworów wiertniczych ,
  • terenowe i laboratoryjne oznaczenia współczynnika filtracji gruntów,
  • określenia związku hydraulicznego wód podziemnych i powierzchniowych,
  • pomiary stanów wód podziemnych i powierzchniowych,
  • badanie stanu jakości wód i gruntów,
  • wiercenie piezometrów,
  • sondowanie elektrooporowe dla potrzeb:
   • projektowania ujęć wód podziemnych
   • dla potrzeb dokumentowania złóż kruszywa naturalnego

Dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji administracyjnych

Opracujemy dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. Oferujemy przygotowanie operatu wodnoprawnego niezbędnego w toku ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. Sporządzamy także karty informacyjne przedsięwzięcia, które należy załączyć do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Ekspertyzy i projekty z zakresu geologii i hydrogeologii

Mamy niezbędną wiedzę i narzędzia do przygotowania projektów i ekspertyz zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja spełnia wymagania wynikające z ustaw: Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Prawo Wodne. Opracowujemy kompleksową dokumentację z zakresu hydrogeologii i geologii (w tym: ekspertyzy niezbędne przy projektach odwodnień budynków, projekty robót geologicznych, projekty monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych).

 

Badania w terenie i laboratorium

Nasze usługi to nie tylko opracowywanie dokumentacji. Zajmujemy się także wykonywaniem badań wód i gruntów zarówno w terenie, jak i w laboratorium. Oferujemy realizację badań niezbędnych do potwierdzenia złóż kruszywa czy ujęć wód podziemnych polegające na sondowaniu elektrooporowym. Wykonujemy wiercenia (m.in. piezometrów) oraz zajmujemy się likwidacją istniejących otworów wiertniczych. Określamy w terenie i laboratorium współczynnik filtracji danego gruntu, a także badamy ogólną jakość gruntów. W zakresie badań dotyczących stanu wód stwierdzamy ich jakość, wykonujemy pomiary stanu zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych oraz określamy ich związki hydrauliczne.