HYDROGEOLOGIA

Dokumentacja hydrogeologiczna – Warszawa

Dokumentacja hydrogeologiczna to zbiór dokumentów ilustrujących wyniki badań warunków hydrogeologicznych wykonanych dla określonego obszaru w określonym celu. Składa się z różnych części, m.in. analizy, zestawienia wyników badań i pomiarów terenowych, interpretacji tych badań i pomiarów oraz wniosków. Bez odpowiedniej dokumentacji, planów, czy badań terenu niemożliwe jest przepisowe planowanie inwestycji. Wszystkie prace geologiczno-inżynierskie muszą zostać potwierdzone odpowiednią dokumentacją. Badania tego rodzaju mają na celu m.in. ustalenie ilości oraz jakości wód użytkowych na danym terenie, a także określenie zasad ich eksploatacji i ochrony przed zanieczyszczeniami. Przygotowujemy dokumentację hydrogeologiczną dla klientów z Warszawy i okolic.

Kiedy należy przygotować dokumentację hydrogeologiczną?

Według prawa geologicznego i górniczego dokumentacja hydrogeologiczna jest niezbędna w trakcie planowania inwestycji hydrotechnicznych, górniczych, budowlanych i komunikacyjnych. Wykonanie tego rodzaju dokumentacji jest konieczne zarówno w przypadku planowania nowych inwestycji, jak i prac prowadzonych na już zagospodarowanych terenach. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się również w przypadku wykonywania otworów wiertniczych, a także w momencie ich likwidowania. Prace związane z wykorzystywaniem ciepła Ziemi również wymagają odpowiedniej dokumentacji. Zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na pytania związane z dokumentacją hydrogeologiczną i przedstawimy szczegóły naszej oferty.