HYDROGEOLOGIA

Usługi geotechniczne – Warszawa

Naszym Klientom oferujemy wysokiej klasy usługi geotechniczne w Warszawie, w tym m.in. obsługę geotechniczną inwestycji, a także wysoce specjalistyczne prace uzdatniające grunty oraz opinie i wszelkiego rodzaju dokumentacje geotechniczne. Przeprowadzamy szczegółowe badania gruntu dla potrzeb projektowania, jak również posadawiania różnego rodzaju obiektów budowlanych. Współpracę oferujemy przedsiębiorcom, osobom prywatnym, a także jednostkom samorządowym.

 

 • Opracowania:
  • opinie geotechniczne
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • projekty robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno/inżynierskich
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • Prace terenowe i laboratoryjne:
  • nadzory geotechniczne obiektów budowlanych,
  • wiercenie otworów badawczych,
  • sondowania dynamiczne i statyczne,
  • badania płyta statyczną VSS i płytą dynamiczną VD,
  • odkrywki fundamentów,
  • badania fizyczno-mechanicznych właściwości gruntów,
  • badania agresywności wód wobec betonu.

Badania geologiczne gruntu

W ramach przeprowadzanych badań geotechnicznych wykonujemy profesjonalne sondowania dynamiczne i statyczne umożliwiające bezpośredni pomiar parametrów wskazanego gruntu. Dysponujemy najwyższej jakości zapleczem sprzętowym, do realizacji miarodajnego sondowania. Badania geologiczno-inżynierskie prowadzimy dla potrzeb posadowienia każdej poważniejszej inwestycji. Zawsze poprzedzają one budowę rozmaitych obiektów o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu.

 

Przebieg prac

Badania geologiczne rozpoczynają się zawsze pracami terenowymi polegającymi na wykonaniu otworów wiertniczych w podłożu zaplanowanych lub już istniejących zabudowań. Następnie pobieramy próbki gruntu oraz wody i wykonujemy badania laboratoryjne celem określenia parametrów niezbędnych dla dalszych prac. Na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych, a także szczegółowej analizy warunków gruntowo-wodnych nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów opracowuje dokumentację geologiczną i geologiczno-inżynierska. Wyniki wszystkich niezbędnych badań przedstawione są m.in. w postaci map, tabel, kart dokumentacyjnych otworów wiertniczych oraz kompletnych przekrojów geologicznych.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie, dlatego naszym Klientom oferujemy najwyższej jakości usługi, fachowe doradztwo techniczne oraz pomoc na każdym etapie inwestycji.