HYDROGEOLOGIA

Piezometry – Warszawa

Piezometry to urządzenia odpowiadające za monitorowanie poziomu, jakości oraz zanieczyszczeń wód gruntowych. Nazywane są również otworami hydrogeologicznymi obserwacyjnymi. Piezometry umożliwiają wykonywanie pomiarów w dwojaki sposób – poprzez przeliczenie ciśnienia, które występuje w danym miejscu na jego wysokość lub bezpośrednio poprzez wyliczenie wysokości hydraulicznej. Piezometry są najczęściej wykorzystywane w obszarach wysokiego ryzyka wystąpienia podtopień. Są one również stosowane w obiektach, których specyfika działalności mogłaby doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości terenu rozwiązanie to pozwala szybko zareagować i nie doprowadzić do podtopienia lub zalania.

Zalety piezometrów

Piezometry pozwalają na monitorowanie wód z różnych poziomów piezometrycznych oraz precyzyjną ocenę położenia zwierciadła wody gruntowej poprzez pomiar bezpośredni. Mogą być zainstalowane w wykopie lub bezpośrednio w otworze wiertnicznym. Ogromną zaletą piezometrów jest także fakt, że ułatwiają dostosowanie projektu budowy do odkrytych warunków geohydrologicznych. Urządzenia działają prawidłowo pod warunkiem przeprowadzenia fachowego montażu i analizy, dlatego w przypadku konieczności skorzystania z nich należy zlecić prace te wykwalifikowanym osobom. Zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące piezometrów w Warszawie i przedstawimy szczegóły naszej oferty.