HYDROGEOLOGIA

próbki gleby do badań

Rozpoczęcie budowy wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu kwestii formalnych i technicznych. Dobrze, żeby na placu budowy pojawił się między innymi geolog. Dzięki badaniom geologicznym gruntu można stwierdzić, czy planowane działania inwestycyjne są możliwe do wykonania, czy może konieczne jest dokonanie pewnych zmian albo rezygnacja. Jaki jest zakres takich badań i co jeszcze należy wiedzieć na ich temat?

Jakie informacje można uzyskać dzięki badaniom geologicznym gruntu?

Na początek warto omówić pokrótce cel przeprowadzania badań geologicznych gruntu. Są wykonywane nie tylko na miejscu budowy, ale również w laboratorium. Dzięki nim określana jest między innymi ziarnistość i porowatość gruntu. Ponadto badania geologiczne pozwalają też na określenie parametrów wód gruntowych, co jest szczególnie istotne w kontekście prawidłowego odwodnienie wykopu oraz podpiwniczenia. Jeśli inwestycja ma się znaleźć na pochyłym terenie, wymagane będzie również określenie stateczności skarpy i jej ewentualnego wzmocnienia.

Przebieg badań geologicznych gruntu

Wiemy już, że przeprowadzenie badań geologicznych gruntu jest niezwykle pomocne, a do tego bywa też konieczne w przypadku wielu inwestycji. Jeżeli chodzi o zakres i kolejność prac, to prezentuje się następująco:

  • prace terenowe – wykonanie otworów wiertniczych w podłożu (zaplanowanych albo istniejących zabudowań),
  • pobieranie próbek gruntu i wody do badań laboratoryjnych,
  • określenie parametrów niezbędnych do dalszych prac,
  • opracowanie dokumentacji geologicznej i geologiczno-inżynierskiej (załączenie map, tabel czy przekrojów geologicznych).

Decydując się na zlecenie przeprowadzenia badań geologicznych gruntu, warto powierzyć to zadanie sprawdzonej firmie, która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ponieważ takie wsparcie to gwarancja bezpiecznej inwestycji.