HYDROGEOLOGIA

Likwidacja otworów wiertniczych

Likwidacja otworów wiertniczych – co powinien wiedzieć inwestor?

Proces likwidacji otworu wiertniczego składa się z kilku następujących po sobie etapów. Pierwszym z nich jest uzyskanie przez firmę realizującą inwestycję stosownych koncesji oraz złożenie do urzędu nadzorującego dokładnej analizy warunków geologiczno-technicznych. W kolejnym etapie znajdują się już właściwe prace likwidacyjne.

Proces likwidacji rozpoczyna się od usunięcia tzw. zagłowiczenia otworu, czyli widocznych powyżej poziomu gruntu elementów infrastruktury wydobywczej. Następnym krokiem jest usunięcie okładzin otworu oraz zabezpieczenie go za pomocą korków cementowych i cieczy wypełniających (np. pasty bentonitowej). Odpowiednie wypełnienie kolumn rurowych jest w tym przypadku kluczowe, gdyż pozwala na właściwe zabezpieczenie horyzontów wodonośnych przebiegających na danym terenie. Prace likwidacyjne kończy rekultywacja terenu sąsiadującego bezpośrednio z odwiertem. Celem tego ostatniego etapu jest przywrócenie pierwotnych warunków geologiczno-przyrodniczych, czyli takich, które panowały na danym obszarze jeszcze przed rozpoczęciem prac o charakterze wydobywczym. Właściwym zakończeniem działań jest złożenie dokumentacji końcowej, która musi być następnie zaakceptowana przez jeden z urzędów sprawujących piecze nad pracami geologicznymi i górniczymi (np. PIG).

Słowem zakończenia, proces likwidacji otworów wiertniczych jest ściśle określony w przepisach, które nie przewidują żadnych odstępstw w tym zakresie. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości na etapie projektowym i wykonawczym mogą zatem wiązać się z karami finansowymi zarówno dla inwestora, jak i podmiotu realizującego prace.