HYDROGEOLOGIA

projekty odwodnień budynków

 Projekt zagospodarowania terenu

Odwadnianie budynków przemysłowych, mieszkaniowych czy gospodarczych odbywa się zazwyczaj w oparciu o kompleksowe projekty odwodnień budynku. W większości przypadków przyjmują one formę projektów budowlanych i w związku z tym muszą zawierać określone elementy. Pierwszym z nich jest plan zagospodarowania działki składający się z części graficznej i opisowej. Komponent graficzny sporządzany jest na podstawie kopii mapy geodezyjnej. Przedstawia on orientacyjne położenie działki względem sąsiednich terenów – układ obecnych i projektowanych obiektów budowlanych, przebieg linii i przewodów elektrycznych oraz układ sieci wodociągowej, gazowej czy kanalizacyjnej. Ponadto na mapie przedstawiony jest wewnętrzny układ komunikacyjny oraz ukształtowanie terenu. W części opisowej znajdują się natomiast informacje o zakresie inwestycji, dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska czy zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania.

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany także składa się z części graficznej i opisowej. Pierwsza z nich zawiera profile i schematy systemu odwodnienia oraz przekroje wykopów. Są one niezbędne do prawidłowego zobrazowania przebiegu danej inwestycji. Z kolei w części opisowej mieszczą się informacje dotyczące kategorii geotechnicznej gruntu, wykaz wykorzystywanych materiałów budowlanych czy postanowienia, wydane przez zakłady wodociągowe. Ponadto projekt architektoniczno-budowlany obejmuje dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także wszelkie oświadczenia, zaświadczenia i uprawnienia projektanta.

Odwadnianie budynków przemysłowych czy mieszkalnych to ważny element wpływający na komfort użytkowania oraz wytrzymałość tego typu obiektów. Podstawą wspomnianego procesu zawsze powinien być projekt zawierający konkretne wytyczne dla ekip budowlanych. Postępowanie według zaleceń zapewne wpłynie pozytywnie na tempo realizowanych prac i koszty całej inwestycji.