HYDROGEOLOGIA

Odwadnianie obiektów liniowych

 Odwadnianie obiektów liniowych

Odwadnianie obiektów liniowych stosuje się na powierzchniach nieprzepuszczalnych, gdzie naturalne wchłanianie wody jest utrudnione lub niemożliwe. Mechanizm odwadniania pozwala na odprowadzenie wody deszczowej ze szczelnych powierzchni. Na odwodnienia liniowe składają się korytka, ruszty oraz kratki (najbardziej widoczne). Ciąg korytek podłączany jest do skrzynki odpływowej, a następnie do studzienki i kanalizacji. Do podstawowych materiałów, z których wykonane są odwodnienia liniowe, należy beton, polimerobeton oraz tworzywa sztuczne.

Podczas budowy dróg stosuje się głównie odwadnianie liniowe, gdyż pozwala ono na stosunkowo łatwą kontrolę ich stanu technicznego oraz szybkie wprowadzanie ewentualnych zmian i ulepszeń. Odwodnienie liniowe z łatwością poradzi sobie nawet ze znaczną ilością wody zalegającą na jezdni, poprawiając ogólne bezpieczeństwo jazdy. Instalacja tego typu będzie również niezbędna przy odprowadzaniu wód opadowych z tuneli i wszelkich sieci podziemnych.

Odwadnianie wykopów

Zapewne warto zastanowić się nad metodą odwodnienia wykopów w momencie, gdy nadmierna wilgotność gleby uniemożliwia realizację dalszych prac. Proces ten może odbywać się poprzez bezpośrednie wypompowanie wody lub wykorzystanie instalacji igłofiltrowej. Wybór instalacji igłofiltrowej skutecznie zapobiega ponownemu napływowi wody, umożliwiając odwadnianie wykopów jednorazowo z całego obszaru. W tym przypadku igłofiltry umieszczane są w gruncie i łączone z kolektorem, który podłączany jest do agregatu pompowego.

Systemy odwodnień liniowych wykazują podwyższoną odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz obecność rozmaitych środków chemicznych. Moduły tego typu charakteryzują się też trwałością i wygodą użytkowania, ponieważ wszelkie czynności konserwacyjne czy renowacyjne można przeprowadzić szybko i sprawnie. Z tego względu odwodnienia liniowe są bardzo często stosowane przy budowie dróg, tuneli, sieci podziemnych oraz wszelkiej architektury przestrzennej.