HYDROGEOLOGIA

Opracowanie dokumentacji geotechniczno-inżynieryjnej przebiega zupełnie inaczej niż w przypadku dokumentacji geotechnicznej. Warto zaznaczyć jednak, że oba zestawy są regulowane prawnie, a ich pomylenie może prowadzić do poważnych konsekwencji, a nawet zaważyć na przebiegu realizacji danego projektu z dziedziny inżynierii lądowej.

Badania agresywności wód wobec betonu wykonuje się wówczas, gdy w miejscu budowy występują wody gruntowe powyżej poziomu posadowienia obiektu. Procedura ta jest konieczna przede wszystkim w przypadku budynków z podpiwniczeniem lub z podziemnymi kondygnacjami. Sprowadza się ona do oceny potencjalnych właściwości korozyjnych wód gruntowych w stosunku do betonowych elementów konstrukcyjnych znajdujących się pod ich poziomem.

Operat wodnoprawny to specjalistyczny dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Tak jak w przypadku większości inwestycji budowlanych, również przy wielu inwestycjach wodnych pozwolenie tego typu może okazać się niezbędne. Kiedy zatem konieczne jest wykonanie operatu wodnoprawnego, jak powinien wyglądać taki dokument i jakie podmioty są upoważnione do jego wykonania?

Warunki glebowe, jakość podłoża i przebieg podziemnych źródeł wody to główne czynniki mające wpływ na sposób realizacji inwestycji budowlanych. Z tego względu masowi deweloperzy czy prywatni inwestorzy przykładają dużą wagę do badania gruntów pod kątem cieków wodnych. Opinie hydrologiczne pomagają także przy budowie przydomowych studni, które w ostatnich latach zaczęły cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Specjalistyczne badania i ekspertyzy hydrologiczne, wykonywane są przez doświadczonych geologów i hydrogeologów.

Odprowadzanie wody z dróg, autostrad, tuneli i mostów jest niezwykle ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Drogi narażane na częste zalewanie, zamarzanie i odmarzanie, przy długotrwałym działaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, tracą swoje podstawowe cechy.