HYDROGEOLOGIA

HydroGeoStudio

O NAS

Posiadamy uprawnienia w zakresie:

  • wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
  • ustalania warunków geologiczno - inżynierskich,
  • analizy warunków zagospodarowania przestrzennego,
  • analizy warunków osadzania obiektów budowlanych.
  • wykonywanie, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi nakierowanymi na poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych,
  • określanie warunków hydrogeologicznych dla projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
  • projektowania inwestycji niosących ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych,
  • magazynowanie na powierzchni lub w górotworze substancji/ odpadów,
  • ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych.