HYDROGEOLOGIA

Odwadnianie wykopów

Szybkie realizacje

Usługi

  • odwadnianie obiektów kubaturowych (budynki, obiekty przemysłowe)
  • odwadnianie obiektów liniowych (sieci podziemne, drogi, koleje, tunele)
  • projekty odwodnień budynków,
  • wiercenie studni depresyjnych (odwodnieniowych)
  • wiercenie studni chłonnych
  • montaż instalacji igłofiltrowych
  • nontaż instalacji odwodnienia powierzchniowego.