HYDROGEOLOGIA

Studnie i ujęcia wód podziemnych

Projekty i montaż

 • Opracowania:
  • ekspertyzy hydrologiczne dla potrzeb:
   • projektowania ujęć wód podziemnych
   • oceny sprawności istniejących studni,
   • legalizacji ujęć wód podziemnych;
  • opracowania zgodne z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym oraz Prawem Wodnym:
   • projekty robót geologicznych 
   • operaty wodno – prawne,
   • dokumentacje hydrogeologiczne ,
   • dokumentacje geologiczne.
 • Prace terenowe i laboratoryjne:
  • wiercenie i likwidacja studni ujęć wód podziemnych,
  • próbne pompowania nowych otworów studziennych oraz pompowania kontrolno-pomiarowe studni eksploatowanych,
  • analiza laboratoryjne jakości wód podziemnych.

Wody podziemne

Wykonujemy ujęcia wód podziemnych w pełnym zakresie, począwszy od opracowania projektu, przez przeprowadzenie badań laboratoryjnych, po realizację wszelkich prac terenowych. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, które umożliwiaw całościowe przygotowanie inwestycji z wykorzystaniem informacji niezbędnych do właściwej optymalizacji kosztów. 

 

Studnie głębinowe

Oferujemy m.in. wiercenie otworów studziennych oraz zabudowy studni i włączanie jej do eksploatacji. Zajmujemy się inwestycją od chwili wskazania najdogodniejszej lokalizacji, aż po budowę i rozruch studni głębinowej. Nasza oferta jest skierowana m.in. do firm wykorzystujących wodę o wysokiej czystości do celów technologicznych. Opracowujemy również ekspertyzy hydrologiczne w celu projektowania ujęć wód podziemnych i legalizacji ujęć wodnych, a także oceniamy sprawność już istniejących studni. Nasze opracowania są w pełni zgodne z aktualnym Prawem Wodnym oraz Prawem Geologicznym i Górniczym. Wykonujemy też operaty wodno-prawne, projekty robót geologicznych oraz dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne. W ramach prac terenowych i laboratoryjnych oferujemy wiercenie i likwidację studni ujęć wód podziemnych, próbne pompowania nowych otworów studziennych, kontrolne pompowania studni już eksploatowanych, a także szczegółową analizę laboratoryjną jakości wód podziemnych.

Wszystkim naszym Klientom proponujemy usługę etapowego przygotowania inwestycji, a także szczegółowo omawiamy poszczególne fazy procesu prowadzącego do wykonania studni podziemnej. Swoje działania kierujemy przede wszystkim do podmiotów oczekujących profesjonalnego podejścia do zlecenia oraz fachowego doradztwa.