HYDROGEOLOGIA

Studnie i ujęcia wód podziemnych

Projekty i montaż

 • Opracowania:
  • ekspertyzy hydrologiczne dla potrzeb:
   • projektowania ujęć wód podziemnych
   • oceny sprawności istniejących studni,
   • legalizacji ujęć wód podziemnych;
  • opracowania zgodne z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym oraz Prawem Wodnym:
   • projekty robót geologicznych 
   • operaty wodno – prawne,
   • dokumentacje hydrogeologiczne ,
   • dokumentacje geologiczne.

 

 • Prace terenowe i laboratoryjne:
  • wiercenie i likwidacja studni ujęć wód podziemnych,
  • próbne pompowania nowych otworów studziennych oraz pompowania kontrolno-pomiarowe studni eksploatowanych,
  • analiza laboratoryjne jakości wód podziemnych.