HYDROGEOLOGIA

Hydrologia i ochrona środowiska

Geologia i geofizyka

 • Opracowania:
  • ekspertyzy hydrogeologiczne dla potrzeb projektowania odwodnień budowlanych 
  • opracowania zgodne z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym oraz Prawem Wodnym
   • projekty robót geologicznych,
   • operaty wodno – prawne,
   • dokumentacje hydrogeologiczne ,
   • dokumentacje geologiczne.
  • projekty monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych
  • karty informacyjne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia  

 

 • Prace terenowe i laboratoryjne:
  • wiercenie i likwidacja otworów wiertniczych ,
  • terenowe i laboratoryjne oznaczenia współczynnika filtracji gruntów,
  • określenia związku hydraulicznego wód podziemnych i powierzchniowych,
  • pomiary stanów wód podziemnych i powierzchniowych,
  • badanie stanu jakości wód i gruntów,
  • wiercenie piezometrów,
  • sondowanie elektrooporowe dla potrzeb:
   • projektowania ujęć wód podziemnych
   • dla potrzeb dokumentowania złóż kruszywa naturalnego