HYDROGEOLOGIA

Wiercenie studni depresyjnych Warszawa

Studnie depresyjne są bardzo często stosowane na różnego rodzaju terenach, które należy odpowiednio przygotować do planowanych prac budowlanych. Podstawowym zadaniem takiej studni jest obniżenie poziomu wilgoci w glebie, a więc osuszenie gruntu czy odwadnianie wykopów, na którego powierzchni mają powstać rozmaite elementy infrastruktury.

W jaki sposób powstaje studnia depresyjna? – właściwości systemu

Podstawą realizacji takiej studni jest bardzo wąski odwiert wykonywany na dużej głębokości. Prowadzi to do wytworzenia się tzw. leja depresyjnego. Działanie studni wspomaga specjalna, wielostopniowa pompa zainstalowana w jej wnętrzu. W tym przypadku nadmiar wody jest tłoczony ku górze, a następnie odprowadzany z jej powierzchni przy pomocy rurociągu. Zasadniczo jest to więc efektywny sposób poboru wody z głębokich warstw gruntu w celu szybkiego i wydajnego osuszenia terenu. Wspomniane rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie przepuszczalność gruntów budujących warstwę wodonośną jest stosunkowo wysoka. Bezpośrednim skutkiem działania studni depresyjnej jest stopniowe obniżanie poziomu wód gruntowych na danym obszarze. Zazwyczaj budowa pojedynczej studni nie jest jednak wystarczająca. W przypadku większych połaci terenu lub przy dużej kumulacji niewielkich cieków wodnych w glebie, wydajność prac znacząco podniesie instalacja całego systemu studni.

Gdzie i w jakich przypadkach stosuje się studnie depresyjne?

Studnie depresyjne można z powodzeniem stosować na obszarach, w których zaplanowano realizację prac budowlanych i gdzie istnieje konieczność odpowiedniego przygotowania terenu pod konkretne inwestycje. Dzięki efektywnemu odwadnianiu gruntu można zminimalizować ryzyko wystąpienia podtopień już na etapie użytkowania obiektów. Studnie depresyjne bardzo często wykorzystuje się również przed wykonaniem fundamentów, gdyż znacząco zwiększa to ich wytrzymałość. Ponadto tego typu systemy mogą posłużyć do osuszania budynków już zalanych, na obszarach, gdzie nastąpiło nagłe podniesienie poziomu wód gruntowych.

Studnie depresyjne to skuteczny sposób na pozbycie się nadmiaru wody z gruntu. Ich konstrukcja jest nieskomplikowana, a sam proces osuszania bardzo bezpieczny. Warto jednak pamiętać, że profesjonalne wiercenie studni i efektywne odprowadzanie wody, wymaga odpowiedniego sprzętu, kompleksowej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia.