HYDROGEOLOGIA

Badanie geologiczne gruntu

Opracowanie dokumentacji geologicznej

Jedną z kluczowych kwestii dla projektantów jest znajomość kategorii geotechnicznej gruntu. Pozwala to bowiem już na etapie projektu wdrożyć odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne (np. wzmocnienia fundamentów), których zadaniem jest zapobieganie osiadaniu i pękaniu planowanego budynku.

Dany grunt może zostać zaklasyfikowany do jednej z trzech kategorii, co precyzyjnie określa norma PN-B-02481:1997. Pierwsza z nich pozwala na budowę jedno- lub dwukondygnacyjnych budynków charakteryzujących się prostą konstrukcją. Kategoria II umożliwia wznoszenie na danym terenie konstrukcji oporowych, filarów mostowych, tuneli, czy też nawierzchni lotnisk. Natomiast najwyższa kategoria gruntów pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych inwestycji. 

Projekty robót geologicznych

Część gruntów przeznaczonych pod inwestycje z różnych względów wymaga przeprowadzenia stosownych robót geologicznych (np. obniżenie zwierciadła wód gruntowych lub zmiana kategorii gruntu na wyższą). Materię tą reguluje Prawo górnicze i geologiczne oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych. Z przepisów zawartych w tych aktach prawnych wynika, iż w każdym przypadku wymagane są projekty robót geologicznych. Obejmują one m.in. określenie celu, harmonogramu prac i miejsca realizacji inwestycji, a także przedstawienie stosownej zgody środowiskowej oraz opracowań geologicznych.

Słowem zakończenia, proste ekspertyzy geologiczne wykonywane w przypadku budowy domów jednorodzinnych obejmują najczęściej wykonanie 2-3 odwiertów. Oczywiście, prace tego typu wiążą się z pewnymi wydatkami, ale pozwalają na uniknięcie wielu problemów w przyszłości.