HYDROGEOLOGIA

montaż instalacji igłofiltrowej

Elementy instalacji iglofiltrowej

Montaż instalacji igłofiltrowych należy rozpocząć od odpowiedniego połączenia poszczególnych komponentów. Igłofiltry, czyli rury zakończone filtrem, muszą być scalone z agregatem pompowym o odpowiednio dużej mocy. Agregat odpowiada za odsysanie wody bezpośrednio z gleby bądź wykopu,  dlatego musi być on maksymalnie wydajny. Elementem pośredniczącym między igłofiltrami a agregatem pompowym jest z kolei kolektor ssący.

Jeżeli wszystkie komponenty są poprawnie połączone, należy zadbać o odpowiedni montaż instalacji w glebie. Najważniejszym założeniem jest konieczność montażu igłofiltrów przynajmniej pół metra poniżej założonej głębokości odwadniania. Dzięki temu minimalizowane jest bowiem ryzyko niekompletnego osuszenia gruntu. Ponadto pojedyncze igłofiltry nie powinny być umieszczane w glebie zbyt blisko siebie. Bezpieczny odstęp wynosi ok. 1 metra.

Montaż igłofiltrów

Igłofiltry są mało odporne na uszkodzenia mechaniczne, dlatego nie mogą zostać wprowadzone bezpośrednio w glebę. Aby filtry zachowały swoją funkcjonalność na pożądanej głębokości, delikatne komponenty umieszczane są w szerokich rurach. Po zamontowaniu igłofiltrów, rura doprowadzająca zostaje wyciągnięta z gleby.

Sam filtr powinien być chroniony przed zabrudzeniami, gdyż im czystszy filtr tym bardziej wydajny proces odwadniania. Wprowadzenie igłofiltrów wraz z obsypką otaczającą cały komponent pozwala na odizolowanie urządzenia, chroniąc je tym samym przed zabrudzeniem czy uszkodzeniami mechanicznymi. Obsypka pozwala również na swobodne przesiąkanie wody w glebach zróżnicowanych, w których przepływ wody między poszczególnymi warstwami jest znacznie utrudniony.

Podczas montażu instalacji igłofiltrowej należy pamiętać o odpowiednim połączeniu komponentów i wykorzystywaniu wydajnego agregatu pompowego. Podczas umieszczania filtrów w glebie należy zwrócić szczególną uwagę na to, by igłofiltry były rozmieszczone w odpowiednich odstępach, a ich wpłukiwanie odbywało się za pomocą rury doprowadzającej. W ten sposób cały system osiągnie maksymalną wydajność, a ryzyko uszkodzenia delikatnych komponentów zostanie zminimalizowane.