HYDROGEOLOGIA

Pomiar stanu i badanie jakości wód podziemnych

 

Jakość wód gruntowych

Badanie stanu jakości wód podziemnych dostarcza informacji o fizykochemicznych właściwościach oraz składzie mikrobiologicznym wody. Poziom jej czystości warunkuje bowiem bezpieczeństwo i zdrowie przyszłego użytkownika wody. W przypadku zasadności przeprowadzenia takich badań należy zwrócić się do specjalistycznej firmy posiadającej laboratorium oraz akredytację Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zakres analizy wód podziemnych zawsze ustalany jest indywidualnie. W przypadku pierwszego badania rekomendowane jest wykonanie kompleksowych badań, ukierunkowanych na wykrycie wielu rodzajów zanieczyszczeń. Po zatwierdzeniu przydatności wody do konsumpcji lub celów gospodarczych zaleca się, aby co roku przeprowadzać badania kontrolne.

Co obejmują badania?

Woda gruntowa może zostać zanieczyszczona na różne sposoby. Wykonywane pomiary stanu wód podziemnych określają zawartość pierwiastków i związków chemicznych w wodzie. Najczęściej sprawdza się ilość żelaza, siarkowodorów oraz stężenie soli wapnia i magnezu, które powodują zwiększenie twardości wody. Powszechnie wykonuje się również badania pod kątem obecności mikroorganizmów, takich jak na przykład bakterie z grupy coli.

Poprawa jakości wód gruntowych

Jeśli badanie stanu jakości wód podziemnym wykazało odstępstwa od obowiązujących norm, można przystąpić do ich oczyszczenia. W tym celu wykorzystuje się ogólnodostępne środki dezynfekujące. Płukanie wykonuje się kilkukrotnie, aż do uzyskania spodziewanego efektu. Niestety nie zawsze jest to możliwe. W przypadku dużego zanieczyszczenia poprawa jakości wody może być bowiem tylko chwilowa. Najczęściej dzieje się tak, jeśli źródło zanieczyszczeń znajduje się w pobliżu miejsca czerpania wody. Może to być na przykład nieszczelne szambo lub rolnicze wykorzystywanie terenów w jego okolicy.

Badanie stanu jakości wód podziemnych to pierwszy krok do stworzenia prywatnego ujęcia wody na działce czy w przydomowym ogródku. Pozwala ono określić zawartość pierwiastków i związków chemicznych w wodzie, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości przeprowadzić oczyszczanie lub wyeliminować źródło problemu.