HYDROGEOLOGIA

Pomiary, ekspertyzy i opinie hydrologiczne

 

Bezpieczna inwestycja budowlana dzięki badaniom hydrogeologa

Budynek, który stoi na solidnych fundamentach, zapewne przetrwa próbę czasu. W związku z tym wielu inwestorów i deweloperów decyduje się na kompleksowe pomiary związane z występowaniem wód podziemnych. Będzie to koniczne, zwłaszcza gdy planowana budowa ma być realizowana na terenach zlokalizowanych w niewielkiej odległości od rzek, jezior i stawów. Pomiary hydrologiczne zwykle są też wymagane przy wznoszeniu garaży podziemnych oraz budynków osadzonych na głębokich fundamentach. Ekspertyzy hydrologiczne poprzedzają zatem proces projektowania. Dzięki opiniom hydrogeologów, projektanci mogą odpowiednio wcześnie ominąć źródła wody lub zastosować dedykowane rozwiązania technologiczne.

Pozwolenie wodnoprawne a budowa studni przydomowej

Opinia hydrogeologa jest także wymagana przy składaniu wniosku o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni głębinowej. Warto dodać, że na alternatywne źródło wody pitnej decyduje się coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych i gospodarstw rolnych. Wynika to przede wszystkim ze względów ekonomicznych (niższe rachunki za wodę). Bezpośredni dostęp do czystego ujścia wody będzie przydatny do mycia pojazdów, zraszania trawnika czy nawadniania kropelkowego kwiatów.

Hydrogeologia i związane z nią metody badania gruntu, mogą okazać się bardzo przydatne przy wszelkiego rodzaju inwestycjach budowlanych. Ekspertyzy hydrogeologiczne umożliwiają bowiem precyzyjne określenie warunków glebowych, zmniejszając tym samym ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem dodatkowych prac.