HYDROGEOLOGIA

Odwadnianie wykopow budowlanych

Odwadnianie wykopów

Do każdego procesu odwadniania należy dobrać odpowiednią metodę. Rodzaj gruntu i charakter projektu ma w tym przypadku kluczowe znaczenie. Niezależnie od rozmiaru prac pomoc wykwalifikowanego zespołu prawdopodobnie będzie nieodzowna. Wykonanie odpowiedniego projektu oraz kompleksowe doradztwo pozwoli bowiem wybrać rozwiązane najbardziej ekonomiczne, a przy tym niezawodne.

Odwodnienia wykopów obecnie przeprowadza się przy pomocy czterech metod. Jedną z nich są studnie głębinowe, czyli system wykorzystujący studnie depresyjne wraz z zatapialną pompą głębinową, tworzące tzw. lej depresyjny. Kolejną popularną metodą są igłofiltry, a więc kompleks rur, które wraz z kolektorem i pompami zasysają wodę z gruntu. Pompy inżektorowe to z kolei sposób bazujący na studniach z powietrzem, wytwarzających próżnię, umożliwiającą skuteczne odprowadzenie wody z gruntu. Odwodnienia syfonowe to ostatnia technika, w której drenaż syfonowy pompuje wodę grawitacyjnie wzdłuż rur umieszczonych w ziemi.

Odwodnienia budynków

Jeśli woda zagraża fundamentom, należy niezwłocznie przeprowadzić prace mające na celu osuszenie gruntu wokół budynku. W tym celu wykonywane są tzw. projekty odwodnień budynków, obejmujące m.in. dobór odpowiedniej metody. Współcześnie najczęściej stosowany jest drenaż opaskowy lub odwodnienia liniowe. Drenaż opaskowy, czyli system rur okalających dany budynek, sprawdza się w przypadku, gdy woda zalega pod ziemią. W ten sposób zostaje ona odprowadzona na bezpieczną odległość od zabudowań, w ściśle określone miejsce. Natomiast odwodnienia liniowe wykorzystywane są w sytuacji, gdy woda zalega bezpośrednio na powierzchni. Zasadniczo są to korytka z rusztami umieszczone na równi z poziomem gleby, do których skrupulatnie spływa woda.

Właściwie dobrana metoda odwadniania i profesjonalnie wykonane prace instalacyjne, pozwolą uniknąć zawilgocenia elewacji, podtapiania piwnic czy naruszenia struktury fundamentów.