HYDROGEOLOGIA

Montaż instalacji igłofiltrowych

Elementy instalacji

Prawidłowo skomponowany system do osuszania terenu składa się z kilku elementów. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim igłofiltry, czyli przewody rurowe zakończone filtrem odpowiedzialnym za pobieranie wody z gleby. Jest to podziemna część systemu. Natomiast na jej przeciwległym końcu, bezpośrednio ponad gruntem, znajduje się kolektor ssący z agregatem pompowym, który pod wpływem wytwarzanego podciśnienia i dzięki odpowiedniej szczelności odprowadza wodę w wyznaczone miejsce (zwykle poza teren realizowanych prac). Warto dodać, że kolektory można ze sobą łączyć, tworząc niemal dowolne konfiguracje, w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

Montaż systemu

Prawidłowy montaż instalacji igłofiltrowych zapewnia ich optymalne wykorzystanie i prawidłowy pobór wody z gleby. Poszczególne igłofiltry powinny być instalowane w odległości ok. 1 m od siebie i minimum 0,5 m poniżej poziomu planowanych wykopów. Metoda wprowadzania igłofiltra w ziemię zwana jest wpłukiwaniem. Polega na umieszczeniu specjalnej rury dokładnie w miejscu, w którym ma zostać posadowiony igłofiltr. Następnie przy użyciu wody pod dużym ciśnieniem wpłukuje się igłofiltr w odpowiednie miejsce, a wspomniana rura zostaje usunięta. Do montażu tego typu modułów najczęściej używa się wody z hydrantu. W niektórych przypadkach są to specjalne motopompy, elektryczna pompa zatapialna lub samochód z pompą ciśnieniową.

Czemu służy odwodnienie terenu?

Instalacja montowana jest wszędzie tam, gdzie teren jest zbyt mokry, by możliwa była realizacja prac budowlanych (np. wykopy, wznoszenie konstrukcji). Jeśli teren grozi osunięciem, instalacja igłofiltrowa również będzie najlepszym rozwiązaniem. Wspomniany system służy także do uzyskiwania wody zdatnej do picia lub wykorzystywanej do celów ogrodniczych.

Montaż instalacji igłofiltrowych zawsze należy powierzyć profesjonalistom. Dobór odpowiednich igłofiltrów i pomp o określonej mocy czy dokonanie precyzyjnych pomiarów warunkuje bowiem wydajność całego systemu, wpływając tym samym na skuteczne odwodnienie gruntu.