HYDROGEOLOGIA

studnie depresyjne

Studnie depresyjne – zasada działania

Jednym z bardzo skutecznych sposobów umożliwiających szybkie odwadnianie wykopów jest zastosowanie umiejscowionych wzdłuż nich studni depresyjnych, w ilości uzależnionej od wielkości inwestycji i konkretnych warunków hydrogeologicznych. Zasada działania całego systemu opiera się na ciągłym odpompowywaniu wody zbierającej się w odwiertach za pomocą elektrycznych, wielostopniowych pomp głębinowych. Prowadzi to do obniżenia poziomu wód gruntowych i wytworzenia się tzw. leja depresyjnego, obejmującego swym zasięgiem cały wykop. Specyfika pracy urządzeń pompujących wymaga ich ciągłego zanurzenia w wodzie oraz wyposażenia każdego odwiertu w rurę filtracyjną o odpowiedniej wielkości porów (dobór rur zasadniczo uzależniony jest od stopnia przepuszczalności gruntu).

Studnie depresyjne – kiedy odwadnianie wykopów tą metodą jest konieczne?

Studnie depresyjne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wykonywane są głębokie wykopy, a przepuszczalność gruntów budujących warstwę wodonośną jest na odpowiednio wysokim poziomie (wodoprzepuszczalność jest najwyższa dla drobnego żwiru, a najmniejsza dla gruntów iłowych). Do inwestycji tego typu należą przykładowo prace związane z budową sieci kanalizacyjnych, wznoszeniem budynków infrastruktury wodno-ściekowej, tworzeniem różnego rodzaju tuneli lub realizacją konstrukcji o charakterze hydrotechnicznym.

Współcześni inwestorzy i projektanci, kierując się nie tylko względami praktycznymi, ale również rentownością całej inwestycji, do odwadniania wszelkich wykopów, wykorzystują wydajne i niezawodne studnie depresyjne.